Twój koszyk

jest pusty...

Logowanie

załóż konto
  • Strona główna
  • Kontakt
  • O sklepie
  • Zamówienia i dostawa
  • Regulamin
  • Aktualności
  • Faq

Właścicielem sklepu jest:
Michał Obelnicki
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Centrum Certyfikacji Rynków Wschodnich Michał Obelnicki, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki

 

CCRW

ul. Armii Krajowej 1, 83-330 Żukowo

NIP: 584 -115 - 07 - 81

REGON: 192916307§ 1
WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU ePONTONY.PL


1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego epontony.pl. Każdy Użytkownik sklepu zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz fakt ten potwierdzić podczas rejestracji.
2. Możliwość zakupu towaru wystawianego na sprzedaż w sklepie epontony.pl posiadają zarejestrowani Użytkownicy sklepu oraz w wyjątkowych sytuacjach użytkownicy niezarejestrowani. Zamówienie przez Użytkownika niezarejestrowanego odbywa się na zasadach określonych w § 2 ust. 2 niniejszego regulaminu.
3. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza dostępnego na stronie internetowej sklepu poprzez podanie niezbędnych danych. Zakończenie rejestracji następuje poprzez potwierdzenie rejestracji przez sklep w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres Użytkownika podany w formularzu.
4. Każdy Użytkownik obowiązany jest wypełnić formularz zgodnie z prawdą. Wykrycie nieprawidłowych danych skutkować będzie zablokowaniem konta. Użytkownik ma możliwość weryfikacji swoich danych w każdym czasie gdy dojdzie do ich zmiany.

 

§ 2
WARUNKI SPRZEDAŻY


1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje poprzez złożenie przez Użytkownika (dalej zwanym również Kupującym) zamówienia na towar wystawiony w sklepie internetowym epontony.pl i potwierdzenie przez sklep epontony.pl dotyczące dostępności danego towaru. Potwierdzenie dokonywane jest poprzez wiadomość e-mail wysyłaną przez sklep epontony.pl na adres mailowy Użytkownika.
2. Użytkownik może złożyć zamówienie po zalogowaniu się lub jako niezarejestrowany Użytkownik.
Sklep umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób, kolejno:
a. Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do koszyka.
b. Klient wybiera jeden z oferowanych sposobów płatności (Wplata na konto, Płatność przy odbiorze, Płatności internetowe: Karta płatnicza lub przelew, eRATY)
c. Zalogowany Klient posiadający Konto Klienta potwierdza lub uzupełnia w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży (m.in. numer telefonu lub adres). Klient, który nie posiada Konta Klienta musi samodzielnie wypełnić formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży.
d. Klient wybiera sposób zapłaty ceny i pozostałych wskazanych w formularzu zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Zamówienia.
e. Klient przesyła Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu.
f. W zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu zapłaty ceny.
g. Sklep w odpowiedzi na Zamówienie Klienta niezwłocznie kontaktuje się telefonicznie lub wysyła do niego wiadomość elektroniczną na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail, z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęciem oferty składanej przez Klienta bądź informacji o braku możliwości jej przyjęcia.
3. Zamówienia na towar wystawiony w sklepie internetowym epontony.pl można składać również za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie. Zamówienia przyjmowane są pod adresem e-mail oraz numerem telefonu, podanymi w § 7 niniejszego regulaminu.
4. Zamówienie składane poprzez wiadomość e-mail powinno zawierać dokładne wskazanie zamawianego towaru oraz jego ilość. W odpowiedzi zwrotnej sklep gokajak.com powiadomi o dostępności towaru oraz prześle Kupującemu informację o łącznej cenie, jaką powinien uiścić Kupujący. W wiadomości e-mail, Kupujący uzyska również instruktarz dokonania zapłaty.
5. Po telefonicznym złożeniu zamówienia sklep epontony.pl prześle na podany przez Kupującego adres e-mail wszystkie istotne warunki złożonego zamówienia wraz z instruktarzem dokonania zapłaty. Zamówienie będzie skuteczne dopiero po potwierdzeniu przez Kupującego, że wyraża zgodę na warunki umowy sprzedaży.
6. Obsługa sklepu dokłada wszelkich starań aby stany informacje o dostępności towaru były aktualne tj. zgodne ze stanem faktycznym stanów magazynowych. Jakkolwiek sklep epontony.pl zastrzega możliwość, że ze względu na różnorodny charakter prowadzonej dystrybucji, może wyjątkowo zaistnieć sytuacja, że dostępność widocznych stanów na stronie sklepu internetowego epontony.pl nie jest zbieżna ze stanem faktycznym. W takim przypadku zamawiający otrzyma o tym wiadomość i będzie mógł zmodyfikować zamówienie zmieniając towar lub czas wysłania danego towaru.
7. Kolory widoczne na zdjęciach produktu mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów produktu. Dlatego też w razie wątpliwości związanych z kolorystyką należy zadać pytanie mailem obsłudze sklepu. Na różnicę między kolorem widocznym na zdjęciu a rzeczywistym wpływa zazwyczaj indywidualne parametry i ustawienia monitora komputera osoby przeglądającej.

 

§ 3
SPOSÓB PŁATNOŚCI I DOSTAWA TOWARU


1. Ceny towarów podane są w złotówkach, uwzględniają one podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki, które zostaną Kupującemu wskazane na etapie składania zamówienia, przed przystąpieniem do dokonania zapłaty, a w wyjątkowych sytuacjach (np. przy zamówieniu dużej ilości towaru, który będzie dostarczany bezpośrednio przez sklep epontony.pl) koszt przesyłki zostanie Kupującemu wskazany w wiadomości e-mail wysłanej przez sklep epontony.pl przed przystąpieniem do dostawy. Kupujący ma możliwość sprawdzenia cen dostawy po wejściu w zakładkę „Zamówienie i dostawa”, na stronie internetowej sklepu epontony.pl.
3. Sposób płatności zostaje wybrany przez Kupującego spośród oferowanych przez sklep epontony.pl systemów płatności, podczas składania zamówienia.
5. Płatności za zakupy można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:
a) za pobraniem, czyli gotówką – ten sposób zapłaty możliwy jest w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej lub przy osobistym odbiorze zamówienia w siedzibie właściciela sklepu, bądź w razie bezpośredniej dostawy przez sklep epontony.pl;
b) przelewem bankowym – na wskazany w procesie realizacji zamówienia numer rachunku bankowego; numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać zapłaty podany jest również w zakładce „Zamówienie i dostawa” na stronie internetowej sklepu epontony.pl oraz zostanie wskazany Kupującemu w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia;
c) ePrzelewem – ePrzelewy obsługiwane są przez firmę eCARD i realizowane są w ten sposób, że Kupujący po wybraniu tej formy płatności zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku; po zalogowaniu się w serwisie bankowym Kupujący otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy; po zaakceptowaniu przelewu Kupujący powraca do strony internetowe sklepu epontony.pl; skorzystanie z opcji zapłaty w drodze ePrzelewu nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów dla Kupującego;
d) kartą płatniczą;
e) eRaty – obsługiwane przez Santander Consumer Bank S.A.; warunki skorzystania z tej formy płatności dostępne są pod adresem www.santanderconsumer.pl.
6. Lista banków, które mogą realizować ePrzelewy oraz lista kart płatniczych, z pomocą których możliwe jest dokonanie zapłaty znajduje się w zakładce „Zamówienie i dostawa” na stronie internetowej sklepu epontony.pl.
7. Sklep epontony.pl zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności, niż wymienione w punkcie 3, na podstawie indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem.
8. W przypadku wybranych Towarów Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.
9. Do każdego zamówionego towaru dołączana jest faktura VAT lub paragon.
10. Koszty dostawy towaru oraz ewentualne koszty związane z płatnością (np. koszty realizacji przelewu przez bank Kupującego) ponosi Kupujący. Cennik i warunki dostawy znajdują się w dziale „Zamówienia i dostawa” dostępnym na stronie internetowej sklepu epontony.pl.
11. Zakupiony towar dostarczany jest do Kupującego w następujący sposób:
a) dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej – lista firm, z którymi współpracuje sklep epontony.pl dostępna jest w zakładce „Zamówienie i dostawa” na stronie internetowej sklepuepontony.pl.;
b) odbiór osobisty przez Kupującego – Kupujący może osobiście odebrać towar w siedzibie sklepu epontony.pl, tj. pod adresem: ul. Armii Krajowej 1, 83-330 Żukowo;
c) dostawa bezpośrednio przez sklep epontony.pl – dostawa taka realizowana jest na podstawie indywidualnych ustaleń z Kupującym i uzależniona jest od ilości zakupionego towaru lub ilości zamówień w danym rejonie (sklep łączy dostawy do kilku Kupujących).
12. Zamówiony towar, po potwierdzeniu dostępności jest gotowy do wydania przewoźnikowi lub Kupującemu w terminie do 3 dni roboczych od potwierdzenia otrzymania zamówienia (w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem przy odbiorze gotówką) lub zaksięgowania wpłaty środków na rachunku bankowym sklepu epontony.pl.
13. Szacowany czas dostawy przez kuriera wynosi maksymalnie do 6 dni na terenie Polski. Termin dostawy realizowanej bezpośrednio przez sklep epontony.pl podlega indywidualnym ustaleniom z Kupującym. Odbiór osobisty możliwy jest po mailowym potwierdzeniu przez sklep epontony.pl gotowości do wydania towaru. Osobisty odbiór towaru może nastąpić od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00.

 

§ 4
ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA


1. Kupujący, którzy są konsumentami, tj. osobami fizycznymi nabywającymi towary oferowane przez sklep epontony.pl w celach innych niż związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową, mają  prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej ze sklepem epontony.pl w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.  
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od:
a) dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy;
b) w przypadku umowy sprzedaży wielu rzeczy, które dostarczane są osobno, termin liczony jest od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;
c) w przypadku umowy sprzedaży rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach, termin liczony jest od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować sklep epontony.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na adresy wskazane w § 7 regulaminu).
4. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, znajdującego się w zakładce „Odstąpienie od umowy” na stronie internetowej sklepu epontony.pl i będącego Załącznikiem do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy sklep epontony.pl zwróci Kupującemu wszystkie otrzymane od Niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep epontony.pl), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep epontony.pl zostanie poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
7. Sklep epontony.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Kupujący, który korzysta z prawa odstąpienia zobowiązany jest do zwrotu kupionych rzeczy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował sklep epontony.pl o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
9. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
10. Kupujący ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu, który zamówił towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według jego specyfikacji lub służącą do jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 5
RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE TOWARU ORAZ GWARANCJE JAKOŚCI


1. Sklep epontony.pl zobowiązany jest dostarczać Kupującemu rzeczy wolne od wad.
2. W przypadku gdy wystawiona na sprzedać rzecz ma wady, sklep epontony.pl poinformuje wyraźnie Kupującego o wadach rzeczy.
3. Jeżeli Kupujący po nabyciu towaru zgłosi istnienie wad towaru, sklep epontony.pl po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji dokona wymiany towaru na nowy, a w przypadku niedostępności danego towaru zaproponuje wymianę na inny towar lub zwróci koszty poniesione przez Kupującego tytułem ceny oraz transportu, bądź też obniży cenę, według wyboru Kupującego. Kupujący powinien doręczyć wadliwy towar wraz z dowodem zakupu oraz opisem wad na adres: CCRW sklep epontony.pl ul. Armii Krajowej 1, 83-330 Żukowo.
5. Towar sprzedawany w sklepie epontony.pl może być objęty gwarancją jakości udzieloną przez producenta lub dystrybutora towaru. Zakres gwarancji i warunki korzystania z gwarancji określone są w dokumencie gwarancyjnym doręczanym wraz z zakupionym towarem. Informacja o objęciu danego produktu gwarancją uwidoczniona jest na stronie danego produktu.

 § 6
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH


1. Centrum Certyfikacji Rynków Wschodnich Michał Obelnicki z siedzibą w Żukowie jest Administratorem Danych Osobowych Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182).
2. Użytkownik w procesie rejestracji, jak również Użytkownik niezarejestrowany w procesie złożenia zamówienia podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
3. Właściciel sklepu epontony.pl przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizacji zamówienia Użytkownika złożonego za pośrednictwem sklepu. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak niezbędne dla realizacji zamówienia. Właściciel sklepu udostępnia dane osobowe Użytkownika operatorom płatności oraz przedsiębiorstwom kurierskim wyłącznie w celu realizacji złożonego przez Użytkownika zamówienia.
4. Właściciel sklepu epontony.pl za odrębną i dobrowolną zgodą Użytkownika przetwarza dane osobowe Użytkownika również w celach marketingowych (wysyłka newslettera).
5. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Użytkownika w zakresie danych osobowych określa Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych.
6. Użytkownik zapisując się na uzyskiwanie informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422). Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z uzyskiwania informacji handlowych drogą elektroniczną.

 

§ 7
DANE KONTAKTOWE


1. Adres do korespondencji ze sklepem epontony.pl we wszelkich sprawach, a zwłaszcza związanych z zamówieniem, dostawą, reklamacją, odstąpieniem od umowy, jest następujący:
CCRW Michał Obelnicki sklep epontony.pl
ul. Armii Krajowej 1
83-330 Żukowo
adres poczty elektronicznej:
 info@epontony.pl
2. Kupujący obsługiwani są we wszelkich sprawach pod następującymi numerami telefonów:
tel. +48 505 202 585
tel. +48 58 350 55 01
3. W sprawie sprzedaży hurtowej prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
tel. +48 505 202 585
4. Koszt połączenia na wskazane numery jest zgodny z cennikiem obowiązującym u operatora świadczącego usługi telekomunikacyjne na rzecz Kupującego.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827).
3. Niniejszy regulamin może być zmieniony. Informacja o każdej zmianie regulaminu zamieszczana będzie na początku treści regulaminu oraz na stronie głównej sklepu epontony.pl i publikowana przez okres co najmniej 21 dni kalendarzowych. Każdy zarejestrowany Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie regulaminu poprzez wiadomość email w terminie 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego regulaminu. Użytkownicy mają ponadto nieustanny dostęp do treści regulaminu na stronie internetowej serwisu epontony.pl. Użytkownik może w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia odmówić akceptacji zmian regulaminu informując o tym sklep epontony.pl poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@epontony.pl. Odmowa akceptacji regulaminu oznacza rezygnację przez Użytkownika z korzystania z serwisu sklepu epontony.pl.
4. Spory dotyczące reklamacji oraz dochodzenia przez Kupujących roszczeń od sklepu epontony.pl mogą być poddane pod rozstrzygnięcie właściwych sądów powszechnych. Kupujący mają również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów, takich jak mediacja lub arbitraż/sądy polubowne
.

5. Promocję na sklepie epontony.pl obowiązują tylko i wyłącznie przy zakupach dokonanych w sklepie internetowym epontony.pl. Promocję nie obowiązują w sklepach stacjonarnych. Każdy sklep indywidualnie ustala ceny.

 

Ładowanie...

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu i polityki cookies.Polityka cookies

Zamknij